vật dụng cấm mang

Khi để xe dưới trời nắng lâu, có một số vật dụng cấm mang lên xe, vì dễ xuống cấp hoặc gây cháy nổ.

Số km đã đi
Km
Km
Giá bán
đ
đ