sở hữu xe

Bộ Công an đã quy định rõ ràng về việc cấp biển số xe, đăng ký xe tạm thời trong dự thảo “Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ”.

Số km đã đi
Km
Km
Giá bán
đ
đ