chi phí bảo dưỡng

Chi phí bảo dưỡng sau 3-5 năm vận hành trở đi sẽ giúp người dùng lựa chọn xe máy xăng hoặc dầu ngoài căn cứ vào chi phí mua ban đầu, giá nhiên liệu.

Chi phí bảo dưỡng xe là yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi mua xe, bởi chi phí sử dụng xe hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Số km đã đi
Km
Km
Giá bán
đ
đ