biển số xe

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký xe.

Số km đã đi
Km
Km
Giá bán
đ
đ