bảo hiểm bắt buộc

Theo nghị định mới, giới hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Tham gia bảo hiểm bắt buộc xe ô tô không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn giúp giảm bớt phần bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản

Số km đã đi
Km
Km
Giá bán
đ
đ